Hoành Phi - Cuốn Thư - Câu Đối

Hoành Phi - Cuốn Thư - Câu Đối

Câu Đối Quả Bầu Gỗ Gụ QB05

12,000,000 

Hoành Phi - Cuốn Thư - Câu Đối

Cuốn Thư Gỗ Mít Đẹp CT24

12,000,000 

Hoành Phi - Cuốn Thư - Câu Đối

Cuốn Thư Thờ, Cuốn Thư Đẹp CT11

13,000,000 

Hoành Phi - Cuốn Thư - Câu Đối

Cuốn Thư Đình Chùa Cuốn Thư Nhà Thờ Họ CT12

13,000,000 

Hoành Phi - Cuốn Thư - Câu Đối

Câu Đối Trúc Đẹp SD02

13,000,000 

Hoành Phi - Cuốn Thư - Câu Đối

Cuốn Thư Đẹp, Cuốn Thư Nền Then CT09

14,000,000 

Hoành Phi - Cuốn Thư - Câu Đối

Bộ Cuốn Thư Thờ Gia Tiên Nền Son Thếp Bạc CT14

14,000,000 
15,000,000 

Hoành Phi - Cuốn Thư - Câu Đối

Cuốn Thư Long Hóa Mai Đẹp CTCĐ02

15,000,000 
15,000,000 

Hoành Phi - Cuốn Thư - Câu Đối

Cuốn Thư Sơn Son Thếp Bạc CT07

15,000,000 

Hoành Phi - Cuốn Thư - Câu Đối

Bộ Cuốn Thư Tứ Linh Hóa Đẹp CT15

15,000,000 

Hoành Phi - Cuốn Thư - Câu Đối

Cuốn Thư Nhà Thờ Họ CT10

15,000,000 

Hoành Phi - Cuốn Thư - Câu Đối

Cuốn Thư , Mẫu Cuốn Thư Thờ Đẹp CT13

15,000,000 

Hoành Phi - Cuốn Thư - Câu Đối

Câu Đối trúc SD01

15,000,000 

Hoành Phi - Cuốn Thư - Câu Đối

Cuốn Thư Thờ Gia Tiên Sơn Mài Đẹp CT16

15,000,000 

Hoành Phi - Cuốn Thư - Câu Đối

Cuốn Thư Gỗ , Cuốn Thư Rồng Hóa Mai CT18

15,000,000 

Hoành Phi - Cuốn Thư - Câu Đối

Cuốn Thư Câu Đối, Mẫu Cuốn Thư Tứ Linh Ct10

15,000,000 

Hoành Phi - Cuốn Thư - Câu Đối

hoành Phi Nền Gấm Viền Rồng HP 101

15,700,000 
16,000,000 

Hoành Phi - Cuốn Thư - Câu Đối

Cuốn Thư , Châm Thư , Câu Đối Đẹp CT08

16,000,000 

Hoành Phi - Cuốn Thư - Câu Đối

Cuốn Thư Ngũ Phúc Đẹp CT21

16,000,000 

Hoành Phi - Cuốn Thư - Câu Đối

Câu Đối Quả Bầu Thếp Vàng QB07

16,000,000 
16,000,000 

Hoành phi là gì ?

Hoành phi là những tấm biển gỗ có hình thức trình bày theo chiều ngang treo trên cao bên ngoài các gian thờ tại đình chùa, từ đường… Thường ở trên đó khắc từ 03 đến 04 chữ đại tự.

Câu đối là gì ?

Câu đối thuộc thể loại văn biền ngẫu, gồm hai vế đối nhau nhằm biểu thị một ý chí, quan điểm, tình cảm của tác giả trước một hiện tượng, một sự việc nào đó trong đời sống xã hội.

Cuốn thư là gì ?

Cuốn thư thường có một bên là bút một bên là kiếm, tượng trưng cho kiến thức và sức mạnh, do đó nó có giá trị trong phong thủy rất cao, không sợ tà khí.
Cuốn thư còn có ý nghĩa về mặt thẩm mỹ, những hoa văn tinh xảo cổ kính trên thân cuốn thư rất bắt mắt và thể hiện được trình độ tay nghề của người thợ.

Mua các sản phẩm hoành phi, câu đối và cuốn thư của công ty gỗ Mỹ nghệ Sơn Đồng được đảm bảo về mặt thẩm mỹ, chất lượng.