Đồ thờ cúng

Các sản phẩm đồ thờ cúng của các nghệ nhân Sơn Đồng. Sản phẩm đẹp bền, tinh hoa trong từng đường nét, mang ý nghĩa văn hóa lớn.